Taisyklės

I.     Bendros nuostatos
1. Šios taisyklės nustato www.sventesideja.lt svetainės informacijos ir paslaugų naudojimo sąlygas bei tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Kiekvienas svetainės vartotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Vartotojo dalyvavimas svetainės turinio talpinime automatiškai reiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis.
3. Šios taisyklės įsigalioja nuo vartotojo turinio patalpinimo ir galioja visą laikotarpį, kol šis turinys nėra pašalinamas.
4. Visa vartotojų svetainėje paskelbta informacija atspindi tik jų autorių nuomonę.
5. Administracija pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti, papildyti svetainės taisykles. Taisyklių pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos svetainėje.

II.    Vartotojų teisės ir pareigos
1. Svetainės vartotojas turi teisę talpinti savo turinį: kelti šventės aprašymą/skelbimą, rašyti komentarus.
2. Visas talpinamo į svetainę turinio tekstas rašomas lietuviškais rašmenimis, laikantis dabartinės lietuvių kalbos gramatikos bei rašybos taisyklių.
3. Vartotojas turi teisę publikuoti svetainėje savo asmenines, šeimos nuotraukas ar paveikslėlius.
4.  Vartotojas turi teisę, nurodydamas priežastį, bet kada panaikinti savo patalpintą turinį, kreipiantis į svetainės Administraciją elektroniniu paštu.
5. Vartotojas, pardavęs savo patalpintame skelbime nurodytus daiktus, privalo kreiptis elektroniniu paštu į svetainės Administraciją, kad skelbimas būtų pašalintas.
6. Svetainės vartotojai turi teisę pranešti svetainės Administracijai apie, jų nuomone, netinkamus komentarus, patalpintą draudžiamą informaciją.

III.   Draudimai ir apribojimai
1. Draudžiama be raštiško Administracijos leidimo naudoti ir platinti svetainėje esančią tekstinę, grafinę ir vaizdinę informaciją (taip pat ir skaitytojų komentarus, nuotraukas, kitą paskelbtą informaciją) kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, kituose informacijos šaltiniuose.
2. Svetainėje draudžiama talpinti turinį, kuris:
a) kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą;
b) platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas, bei kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją;
c) šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą;
d) pažeidžia bet kurio asmens teisę į privatumą;
e) sudaro komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją;
f) pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus, prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2. Draudžiama vartoti grubius, necenzūrinius žodžius ir išsireiškimus ar bet kokiais kitais pavidalais (paveikslėliais, nuotraukomis ir kt.) reiškiamus nepadorius ar įžeidžiančius komentarus.
3. Svetainėje draudžiama šiukšlinti, t.y. talpinti brukalus, skelbti šlamšlaiškius (spam‘ą); rašyti temos neatitinkančias žinutes; rašyti žinutes, kuriose yra tik vienas simbolis. Tokios žinutės taip pat laikomos šiukšlėmis, kurios iš forumo bus šalinamos.
4.  Draudžiama be raštiško Administracijos leidimo talpinti bet kokį komercinio-reklaminio pobūdžio turinį ar nuorodas į kitas internetines svetaines.

IV.   Nuobaudos
1. Dalyviams, pažeidusiems taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:
a) įspėjimas;
b) žinutės taisymas ar pašalinimas;
c) prieigos prie turinio pildymo apribojimas;
2. Duomenys apie vartotoją, paskelbusį forume įstatymais draudžiamą informaciją, gali būti perduoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

V.    Administracijos teisės ir pareigos
1. Svetainėje talpinamą turinį administruoja, esant būtinybei, koreguoja ir prižiūri svetainės Administracija.
2. Visa, turinio talpinimo metu pateikta, vartotojo asmeninė informacija yra naudojama išimtinai svetainės administravimo tikslais.
3. Paskelbdamas savo nuotraukas ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia Administracijai teisę neatlygintinai ir be atskiro vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją svetainės Facebook ar kitoje paskyroje bet kokiu būdu, tikslais ir forma, nenurodant vartotojo autorystės.

VI.    Administracijos atsakomybės ribojimas
1. Visa atsakomybė už svetainėje pateiktos tekstinės, grafinės ir vaizdinės informaciją informacijos teisingumą, išsamumą, atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir panaudojimo teisėtumą tenka informaciją pateikusiam vartotojui.
2. Svetainės  administracija nekontroliuoja vartotojų paskelbtos informacijos ir neatsako už jos turinį ir šaltinį. Neatsižvelgiant į tai, Administracija pasilieka teisę redaguoti, perkelti ar pašalinti bet kurią vartotojo paskelbtą informaciją, kuri prieštarauja forumo taisyklėms ar Lietuvos Respublikos teisės aktams.
3. Administracija neatsako už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojas, naudodamasis svetainės paslaugomis, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
4. Visi klausimai, pasiūlymai, pastabos dėl svetainės administravimo Administracijai turi būti užduoti elektroniniu paštu, o ne skelbiami pačioje svetainėje.

Share Button
0   Komentarai

Rašyti komentarą