Laiko mašina (11 m.)

Gimtadienis - laiko mašina arba kelionė laiku

Nuo 7-ojo gimtadienio mes turime tokią tradiciją: prieš kiekvieną gimtadienį Paulius išsirenka gimtadienio temą, o aš tuomet sukuriu scenarijų, kuris ją atitiktų. Paprastai gimtadienio šablonas visada yra toks pat: vaikai gauna atlikti tam tikras užduotis (tiek, kiek metų Pauliui tais metais sukanka), o už sėkmingą užduoties atlikimą gauna nuorodą į sekančią užduotį. Pačioje paskutinėje nuorodoje yra suteikiama užuomina į paslėptą lobį. Paprasta, ar ne?

O buvo taip. Artėjant gimtadienio valandai, Paulius išėjo pasitikti draugų (kadangi Paulius pradėjo penktą klasę lankyti naujoje mokykloje, visi jo draugai buvo man nauji, ir pas mus lankėsi pirmą kartą), o aš laukiau namie. Pauliaus kambarys jau buvo išdekoruotas, ten nunešti pagrindiniai užkandžiai, desertai ir t.t. Išvydusi parėjusį Paulių su draugais, galvojau susileisiu iš strioko: visi draugai buvo bemaž galva didesni už mano Paulių, ir ūgiu turbūt lygūs su manim. „Nu šakės, – pagalvojau sau viena. – Paruošiau programėlę vaikams, o čia suaugę žmonės susirinko… Teks iš gėdos lįst į žemę su visa savo programėle!“. Tačiau dingti nebebuvo kur, todėl tik nusišypsojau ir lyg niekur nieko tariau Pauliui: „Na, vesk draugus į savo kambarį, apsipraskite, paužkandžiaukite…“. Ir galvojau, kad turiu kokią valandžikę „ateiti į save“. Tačiau nei velnio! Jau po penkių minučių Paulius perbalęs atbėgo pas mane: „Mama, gelbėk, eik daryk programėlę, nes jie tik sėdi, žiūri į mane ir nieko nedaro! Eik greitai, ir ką nors daryk!” Nu ką – ir teko man „ką nors daryti“. Ir tas „kas nors“ gavosi labai šauniai – vaikai išsiskirstė labai vėlai (kai kuriems tėvai ne po kartą turėjo skambinti), ir atsiliepimai po gimtadienio buvo tikrai kuo puikiausi.
Taigi, žemiau pateikiu scenarijų, puikiai subalansuotą 11-mečiams piliečiams (tinka ir kitiems, tačiau subalansuota būtent jiems).

Gimtadienio „LAIKO MAŠINA“ scenarijus

Vaikai informuojami, kad kažkurioje laiko atkarpoje buvo paslėptas lobis, kurį jiems reikia atrasti. Norint keliauti laiko epochomis, jie turi sėsti į Laiko Mašiną, ir sekti gaunamomis nuorodomis.
Įteikiama pirmoji kortelė, kurią perskaitę vaikai sužino, kad pateko į pačius atokiausius laikus – pas pirmykščius žmones.

1 stotelė – Pirmykščiai žmonės.

Sveiki, vaikai,
Ką tik Laiko Mašina jus atgabeno į patį atokiausią kraštą – pirmykščius laikus. Kaip suprantate, būtent nuo čia prasideda jūsų kelionė (kuri susidės net iš 11 stotelių!) , iki paslėpto gimtadienio lobio.
Hmm… Aš labai ilgai galvojau, kokią užduotį galėčiau jums duoti. Juk, kaip turbūt jau žinote iš istorijos, didžiausi mūsų, pirmykščių žmonių pasiekimai buvo pasigaminti nors šiokius tokius medžiojimo įrankius, įsižiebti ugnį ir pan. Jokių mįslių mes nesprendėme, o ir mūsų žaidimai jums gali pasirodyti mažų mažiausiai keisti. Tačiau vieną užduotį vis dėlto sugalvojau: net ir tolimiausioje praeityje jūsų protėviai piešdavo. Tiesa, ne flomasteriais, pieštukais ar akvareliniais dažais, kaip kad jūs dabar, bet vis dėl to, tam tikrus piešinius urvuose įstengėme palikti.
Taigi, štai jums pirmoji užduotis: jūs, kaip komanda, turite nupiešti mylimiausią Pauliaus gyvūną – Katiną. Cha, tik negalvokite, kad viskas taip paprasta: piešti jūs turėsite užmerktomis akimis, po vieną detalę kiekvienas. Baigus darbą, Laiko mašina jus nukels į kitą stotelę. Galbūt ten gausite pirmąją nuorodą,
Sėkmės ir geros kelionės!

Gimtadienio žaidimai Kaip jau turbūt supratote, vaikams buvo įteiktas popieriaus lapas ir markeris. Tuomet pirmam savanoriui skarele buvo užrištos akys, ir jis turėjo ant lapo nupiešti katino galvą. Antrasis žaidėjas (irgi užrištomis akimis, ant to paties lapo) turėjo nupiešti kūną, kitas – uodegą, ausis, akis ir t.t. Atrodo, labai paprasta užduotis, tačiau juoko visiems tikrai buvo iki valios. Ypač juokinga būna pačiam „dailininkui”, kuomet nuimama skarelė nuo akių. Įdomiausia dar buvo tai, kad kai jau visi vaikai nupiešė po detalę, jie taip įsijautė į šią užduotį, kad ir toliau leido fantazijai plėstis ir piešė visa, kas ant seilės užėjo.
Kai jau piešinys buvo baigtas, vaikai su pirmykščiais laikais atsisveikino, o laiko mašina nukėlė į sekančią laiko atkarpą – jiems už sėkmingą užduoties įveikimą buvo įteikta antroji kortelė.

2 stotelė – Damų ir Riterių laikai

O, sveiki mieli sveteliai! Spėkite, kur jūs? Ogi pačiuose viduramžiuose! Ir aš, riteris Ričardas IV, turiu garbės pasveikinti jus visus atvykusius į mano laikus.Ar žinote, kad mano laikais visus ginčus ir konfliktus žmonės sprendžia labai paprastai – suremia ginklus atviroje kovoje? Lieka tik stipriausi ir drąsiausi… Norėjau ir aš jums skirti tokią užduotį bei pažiūrėti, kuris iš jūsų liktų gyvas, tačiau deja, jūsų laikai jau kiti…
Ilgai jūsų nekankinsiu, ir pasakysiu, kad viduramžiuose jums dar teks truputėlį užsilaikyti ir aplankyti dar vienas šio laikotarpio gyventojas – mūsų laikų raganas. O pirmoji nuoroda, nuvesianti pas raganas, yra tokia: „Išeina panelė iš kampo pasivaikščioti po kambarį, paskui vėl į kampą atsistoja“. Kas? Geros kloties pas raganas!

Na, šitoje vietoje vaikai, be abejo, turėjo kiek pasukti galvas/paspėlioti, kol galų gale suprato, kad kalba eina apie šluotą. Taigi, visi šuldu buldu ieškoti namie šluotos, o prie jos buvo prikabinta trečioji gimtadienio kortelė.

3 stotelė – Raganų viešpatavimo era
Cha, pasirodo turime svečių! Ką gi, užeikite, užeikite… Prisėskite. Turbūt jums nejauku svečiuotis pas raganas, tad iš karto skubu paaiškinti, kad nesijaustumėte sutrikę. Viduramžių raganos – tai ne raganos iš pasakų. Dauguma atvejų su tomis pasakų herojėmis iš jūsų pasaulio mes neturime nieko bendra. Tiesiog, mūsų laikais medicina dar nebuvo tiek pažengusi į priekį, ir visus žmones, pažįstančius žoleles bei galinčius išgydyti kitus jų pagalba, vadindavo raganomis. Kas baisiausia, ne reta mūsų verslo atstovė ir į karštą ugnį už tai patekdavo…
Bet ką aš čia bėdavosiuos – juk ne to pas mane atkeliavote!
O kadangi, kaip ne kaip, esu aš ragana ir išmanau burtų meną, kviečiu visus išsiburti. Ir išbursiu aš jus tokiu būdu, apie kokį jūsų laikais turbūt jau niekas ir nežino. Prašom visus prie balionų sienos. Išsirinkite po balioną, perskaitykite, kas parašyta ir, norėdami, kad burtai išsipildytų, būtinai įvykdykite jums skirtą užduotį. Jeigu netyčia jums į rankas pakliūtų balionas su nuoroda, išsirinkite kitą balioną. Tik tuomet, kai visi būsite įvykdė užduotis, galite lipti į Laiko mašiną.
Sėkmės ir geriausios kloties

Čia viena smagiausių užduočių tiek didesniems, tiek mažesniems vaikams. Balionai, su į juos įkištomis burtais-užduotimis jau būna paruošti Pauliaus kambaryje. Kiekvienas vaikas paeiliui išsirenka po balioną, jį su adatėle perduria (tik reikia, kad tėveliai prižiūrėtų, kad neįvyktų kokia nelaimė), ir perskaito iškritusią užduotį. Čia jau galima sugalvoti, kas į galvą šauną pvz. „Tavęs šiais metais laukia įspūdinga kelionė. Tai nebūtinai bus labai tolima kelionė, tačiau tikrai labai įsimintina! O kad tai tikrai įvyktų, būtinai padeklamuok visiems eilėraštį“; „Šiais metais tu tapsi žvaigžde! Ir prie to labai prisidės tavo draugai, todėl dabar pagirk kiekvieną draugą, pasakydamas jam komplimentą“, „Tu pasieksi labai daug pasiekimų sporte. Pradėk ruoštis jau dabar, ir padaryk 10 pritūpimų“. Balionų su užduotimis aš paprastai priruošiu daugiau nei yra dalyvaujančių gimtadienyje vaikų.

Vienas balionas yra ypatingas – jį reikia susprogdinti tik tuomet, kai visi vaikai būna atlikę po užduotį. Šiame balione slypi nuoroda į kitą stotelę: „Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasakoja“. Be abejo, kad tai knyga. Ir būtent knygų lentynoje vaikai turi ieškoti sekančios nuorodos.

4 stotelė – Alchemikai

Ar žinote, kodėl turėjote ieškoti nuorodos tarp knygų? Todėl, kad būtent ši nuoroda jus atvedė pas mus, alchemikus. Mes visą gyvenimą stengėmės atrasti būdą, kaip bet kokį metalą būtų galima paversti auksu arba sidabru bei stengėmės išrasti filosofinį akmenį, kuris išgydytų visas ligas bei suteiktų žmonėms nemirtingumą. Nieko sau tikslai, ar ne? O norint juos pasiekti reikėjo labai labai daug skaityti… Ir daryti labai labai daug bandymų. Deja, filosofinio akmens mes taip ir neišradome, tačiau išradome daug kitų iki tol nežinomų medžiagų.
Taigi, pasisvečiavote pas mus. Jums laikas keliauti toliau, o štai ir trečioji nuoroda: „Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos ir viena uodega“. Sėkmės tolimesnėse stotelėse!

Jau turbūt supratote, kad penktoji kortelė buvo paslėpta prie arklio. Mūsų namuose, kadangi aš kolekcionuoju arklius, jų yra pakankamai daug. Po vienu iš jų ir buvo padėta kortelė.

5 stotelė – Laukiniai vakarai

Laiko mašina jus atgabeno į Laukinius Amerikos vakarus – kaubojų rojų. Čia negalioja jokios taisyklės: viešpatauja nusikaltėliai, ant stulpų iškabinami nusikaltėliams neįtikusių policijos pareigūnų nuotraukos, grobiamos moterys, vyksta kruvini gaujų karai, o čia apsilankyti drįsta tik narkotikų pirkliai arba visiški avantiūristai.
Kadangi jūs jau esate čia, kviečiu sužaisti žaidimą „Mafija“. Nugalėtojams atiteks ir kita nuoroda. Sėkmės!

Ar žinote žaidimą „Mafiją“? Dauguma mano amžiaus žmonių jį žaisdavo vaikystėje, aš su šiuo žaidimu pirmą kartą susidūriau santykinai visai neseniai, per įmonės vakarėlį. Ir nuo to laiko tiesiog dievinu jį! Taigi „Mafiją“ sužaidėme porą kartų, ir nors vaikai choru rėkė „Dar kartą!!!“, buvo nuspręsta, kad jie galės jį sužaisti po to, kai bus surastas lobis, o nugalėtojams buvo įteikta dar viena nuoroda: „Laiba panelė toli spjauna“. Šios mįslės atsakymas yra „Šautuvas“, o žaidimo kortelė buvo paslėpta Pauliaus žaislų dėžėje, kur iš tiesų mėtėsi ir šautuvai.

6 stotelė – Robino Hudo laikai“

„Sveiki, vaikai, manau, kad man tikrai nereikia prisistatinėti. Taip pat nereikia, turbūt ir aiškinti, kad aš esu taikliausias šaulys visoje Anglijos karalystėje. O kuris iš jūsų taikliausias?
Kviečiu išbandyti jėgas! Kiekvienas turite po tris bandymus – daugiausia surinkęs taškų, laimės kelionę į kitą stotelę! Sėkmės!

Turbūt jau supratote, kad ši užduotis – dartų (strėlyčių mėtymo) užduotis. Na, turbūt kiekvienuose namuose, kur auga berniukai, galima rasti šį žaidimą, yra jis ir pas mus. Tad vaikai nuėjo pažaisti ir išsiaiškinti, kas taikliausias, aš – nuėjau atsikvėpti. Vėliau nugalėtojas buvo apdovanotas kelione (tai yra, dar viena gimtadienio kortele) į kitą stotelę.

7 stotelė – Hipių laikai
Hipiai – tai meilės, taikos ir tolerancijos kultūra. Mes, hipiai, žvelgiame į pasaulį kitaip – mes nebijome reikštis, išsakyti savo nuomonę, ieškoti neatrastų dalykų…
Jūs esate labai gražiuose laikuose, tačiau čia būsite neilgai – lobis laukia, ir ilgiau delsti negalima. Todėl štai jums ir penktoji nuoroda: „Be veido, kitų veidus rodo“. Sėkmės!

Jau žinote, kas tai yra? Be abejo, kad tai veidrodis. Ten ir reikėjo ieškoti sekančios užduoties.

8 stotelė – Indėnai

Sveiki, vaikai,
Kaip supratote, vėl atsidūrėte Amerikoje – tokioje, kokia ji buvo dar iki pasirodant europiečiams. Ei, jūs juk ir esate europiečiai! Greitai imkite tą savo nuorodą ir keliaukite savo keliais iš mūsų šalies! Šeštoji nuoroda: „Kas save suėda?

Atsakymas „Žvakė“. Ten, kur namuose yra žvakidės, ten ir reikia ieškoti kitos gimtadienio kortelės.

9 stotelė – Šiandienos laikai. Darželis

Na ką gi, brangieji, jūs jau visai netoli tikslo! Kaip matote, jūs jau atkeliavote į mūsų laikus.
O dabar keliaukime visi atgal į darželį, ir pasižiūrėkime, ar dar mokame žaisti ir ar gerai pažįstame pasakų herojus! Sėkmės!

Tai irgi gan smagus žaidimas. Kiekvienam dalyviui ant nugaros yra užklijuojamas lapelis su kokio nors pasakų herojaus (arba ne) vardu (Haris Poteris, Raudonkepuraitė, Snieguolė ir t.t.). Visi šią kortelę mato, išskyrus patį žmogų, ant kurio nugaros ji prisegta. Dalyvis, klausdamas klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik „Taip/Ne“ turi išsiaiškinti, koks herojus jis yra („Ar aš esu vyras?“, „Ar aš esu teigiamas herojus?“, „Ar aš esu gyvūnas?“ ir t.t.). Jeigu gimtadienyje dalyvauja mažesnių vaikų, duodu kiek palengvintą šio žaidimo versiją (apie tai aprašysiu, kuomet pateiksiu ankstesnių Pauliaus gimtadienių scenarijus).
Sužaidus žaidimą įteikiama dar viena kortelė.

10 stotelė – Šiandienos laikai. Mokykla

Gimtadienio scenarijus„Kaip jau supratote, patekote į mokyklą. Nesitikėjote, a? Tačiau lobis jau tikrai netoli. O norint įveikti priešpaskutinį laiptelį, jums reikia įrodyti, kad mokykloje ne veltui suolus trinate!
Štai jums žemėlapis. Sudėję jį visą, gausite dar vieną nuorodą. Sėkmės!

Turėjau aš tokį Europos žemėlapio puzzle, tad jį ir daviau vaikams sudėti.

Netruko labai ilgai, o sudėjus įteikiau paskutinę nuorodą: „Einu einu, bet vis vietoje“. Be abejo, kad tai laikrodis.

11 stotelė – Rytojus

Ir kaip jums atrodo, kur gi jūs patekote? Na aišku, kad į svetimus pasaulius – pas ateivius! Ir žinote, kodėl? Todėl, kad rytojus yra PASLAPTIS. Mes visi turime tik šiandieną. Ir turime džiaugtis būtent šiandiena.
O šiandien mes – ŠVENČIAM GIMTADIENĮ! Ir turime lobį, kurio jūs sąžiningai nusipelnėte. Taigi, štai jums paskutinė nuoroda: „Įmetame purvinus, o traukiame jau švarius“. Skanaus ir gero jums gimtadienio!

Na aišku, kad būtent skalbimo mašinoje ir buvo paslėptas Gimtadienio Lobis. Ech, koks ten lobis – skrynutė su KINDER saldainiais bei čiulpinukais kiekvienam vaikui… Bet koks džiaugsmas yra atrasti šį lobį bei paskui krimsti saldainius!!!

Va toks buvo Pauliaus 11-asis gimtadienis. Aišku, su lyg šia programėle gimtadienis nesibaigė, tačiau daugiau mano globos dalyviams nebereikėjo: kas norėjo dainavo karaokė, kiti – žaidė playstation2, Twister ar tiesiog kimšo viską nuo stalo. Kaip sakiau, gimtadienis praėjo tikrai labai linksmai, o man smagiausia dalis prasidėjo tuomet, kai visi išsiskirstė, ir aš pagaliau galėjau atsipalaiduoti.

Inga iš paprastosmamosdienorastis.blogspot.com

Share Button
0   Komentarai

Rašyti komentarą